Traductions de cette page?:

Outils pour utilisateurs

Outils du site


nl:cours-libres:accueil

Gratis cursussen voor het onderwijs

FIXME : dit pagina moet herleezing door een Nederlanstalige leeraar.

Een project om toekomstige leerkrachten en studenten in het Franstalige en Nederlandstalige onderwijzen, zowel Belgische als buitenlandse, te helpen en hen een zorgzame en doeltreffende leer- en begeleidingsomgeving te bieden.

Een carrière als leraar beginnen is moeilijk. Dat is het nastreven ook. Je moet niet alleen het onderwerp goed kennen en begrijpen om het te kunnen uitleggen, maar je moet ook het talent hebben om de leerlingen het te laten begrijpen, elk met zijn eigen ritme en moeilijkheden. Zoals u ziet, geven veel mensen die ermee beginnen het al na een paar jaar op. (Le Soir, 26/10/2021. Het lerarentekort wordt verergerd doordat jongeren stoppen met werken. Tussen de leraren die met vervroegd pensioen gaan (één op vijf) en de leraren die voortijdig vertrekken (één op drie), lijdt het beroep onder een gebrek aan carrièreplanning en Le Soir, 25/05/2022. Na een eerste beroepsleven kiezen meer en meer van hen voor het beroep van leraar. Zij vertegenwoordigen thans het merendeel van de nieuwkomers op de markt. Een oplossing voor het tekort? Niet zo snel: één op de twee verlaat het beroep binnen vijf jaar).

Wij achten het dan ook noodzakelijk dat jonge leerkrachten (ongeacht hun leeftijd) alle steun krijgen die zij van het Genootschap en van hun collega's nodig hebben. Bij voorbeeld een “nieuwe lerarenkist” met al het lesmateriaal (alle cursussen, handleidingen, oefeningen, leesbladen, beschrijvingen van experimenten, maar ook de antwoorden daarop, lesplannen en voorbereidingen, kortom alles wat hij of zij voor elk onderwezen vak nodig zou kunnen hebben) en bovendien de uitdrukkelijke toestemming om alles naar eigen goeddunken te wijzigen en opnieuw te verspreiden. Maar ook dat zij de kans krijgen om begeleid te worden door leeftijdgenoten en ervaren collega's aan wie zij dagelijks hulp, steun en advies kunnen vragen of hun twijfels kenbaar kunnen maken.

Wij willen een “wikipedia van onderwijsmiddelen” creëren waarin elke leraar en leerling gemakkelijk kan rondkijken en alles kan vinden wat hij nodig heeft om één of al zijn cursussen op te bouwen, compleet met een collaboratieve oplossing voor wederzijdse hulp en ondersteuning. Zodat onze landen echt “samenwerkende en zorgzame lerende naties” kunnen worden.

Na het Phyziki project dat we in 2009 zijn gestart met de ABPPC, een vereniging van leerkrachten fysica en chemie in Franstalig België, met de steun van de Minister van Leerplicht Christian Dupont, zouden wij graag in contact komen met zoveel mogelijk Franstalige leerkrachten fysica, chemie, biologie en programmatie op alle niveaus (lager, lager middelbaar en hoger middelbaar) van alle Franssprekende landen (en de andere ook, we zullen vertalen) om te discussiëren over het creëren en delen van allerlei leermiddelen, notities, oefeningen en hun antwoorden, experimentele protocollen, MCQ's, video's. …

Het doel is lesplannen en inhouden met oefeningen en resoluties, alsook vragen (en hun resoluties) op te stellen om zowel toekomstige leerkrachten als hun leerlingen te helpen. Om hen in staat te stellen deze inhoud over te nemen en aan te passen zonder enige beperkingen, met als enige verplichting ze opnieuw te delen zoals in Wikipedia, en ze legaal te verspreiden onder hun leerlingen en medeleraren, is het noodzakelijk dat deze inhoud onder vrije licenties valt, bijvoorbeeld de Wikipedia licentie C C B Y SA.

De inhoud wordt aangevuld met e-maildistributielijsten en instant messaging-kanalen voor peer-to-peer discussies, zowel tussen leerkrachten onderling als tussen leerkrachten en leerlingen.

Wij zijn reeds een internationaal team van Franstalige leraren en zullen in eerste instantie oefenboeken met gedetailleerde antwoordsleutels samenstellen voor het vak natuurkunde in het algemeen hoger middelbaar onderwijs. De andere niveaus en takken zullen volgen. Alles hangt natuurlijk af van de teams, de steun en de hulp die we krijgen.

Wij verzamelen en presenteren de bronnen op een vrij fijne granulariteit, zodat de inhoud gemakkelijk kan worden bewerkt en aangepast, en gemakkelijk kan worden samengesteld om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van elk leerplan.

Dan voegen we de aanvullende stukken toe:

Vous pourriez laisser un commentaire si vous étiez connecté.
nl/cours-libres/accueil.txt · Dernière modification : 2022/06/14 04:58 de Nicolas Pettiaux